HPO Montgat

Turó de Can Sastre
Montgat, Barcelona

El concurs planteja un nou edifici de 67 habitatges socials, de protecció oficial a la zona del turó de Can Sastre, de Montgat, prop de Barcelona.

La proposta busca assolir els estàndards d’edifici NZEB prioritàriament amb sistemes passius i disposar d’habitatges desjerarquitzats, inclusius i flexibles. L’atri captador central funciona com a hivernacle a l’hivern i permet la refreigeració natural a l’estiu, alhora que s’utilitza com a suport en el pretractament de la renovació d’aire, recuperació de calor, per reduir la demanda energètica al mínim. Projectem habitatges passants relacionats amb l’atri per aprofitar-ne tot el potencial.

El projecte tanca part del verd dins d’un atri captador i recuperador d’energia, fent arribar a les plantes més perjudicades la captació de les plantes superiors

La seva configuració és flexible a partir d’un nucli central industrialitzat, continent de tot l’equipament fix i les instal·lacions necessàries de l’habitatge. Això fa possible una planta lliure amb peces d’iguals dimensions al seu voltant, de manera que l’habitatge s’adapti a diferents tipologies d’unitats familiars.

Projectem pensant en el cicle de vida dels materials per evitar residus i fem ús de materials de baix impacte ambiental, amb un sistema constrtuctiu mixt acer-formigó-fusta i materials de proximitat.

LocalitzacióMontgat, Barcelona
ProjecteConcurs d’idees 2018
Superfície8.085 m²
Cost7.680.750 €
PromotorImpsol
Col·laboradorsIrene Gascón, Elena Poropat, Marc Torrellas, arquitectura.