El Maset

56 habitatges al sector El Maset
Cambrils

Promoció de 56 habitatges en el sector El Maset de Cambrils, que es desenvolupa en dos unitats, una agrupació de 43 habitatges, i l’altre de 13 habitatges.

La primera unitat està formada per blocs de PB+PP / PB+2PP. Els habitatges s’agrupen en edificis de 4 o 5 ut disposant d’una superfície contruïda entre 145 i 200 m², amb jardí privat i una zona enjardinada comunitària en un solar de 10.840 m².

La segona unitat està formada per 13 habitatges unifamiliars, 12 dels quals aparellats. Tenen una superfície construïda d’uns 210 m² en una parcel·la privativa d’uns 400 m².

Volum de formes rectes i simples, amb coberta plana on s’ubiquen instal·lacions solars i de climatització. Responent a les diverses orientacions es disposa de proteccions solars mitjaçant elements fixes o mòbils.
Constructivament s’ha resolt mitjançant estructura tradicional de formigó encara que geomètricament i dimensionalment permet la seva transició cap a industrialització o prefabricat.


Els habitatges s’han projectat seguint criteris de flexibilitat i des-jerarquització; projectar l’habitatge mitjançant espais amb característiques similars que permeten ser utilitzats de diferents maneres al llarg del temps.

LocalitzacióCambrils
ProjecteProjecte bàsic 2019
Superfície10.269 m²
Cost9.533.939 €
PromotorSolvia desarrollos inmobiliarios. SDIN.
Col·laboradorsElena Poropat, Marc Torrellas i Francesco Ogliengo, arquitectura i delineació. Oriol Vidal i Víctor Climent, enginyeria. Bernuz-Fernández, estructures.