El Dorado

El Dorado
Cambrils

Promoció de 34 habitatges en el sector El Dorado de Cambrils, que es desenvolupa en dos unitats que comparteixen espais comuns, una agrupació de 24 habitatges, i l’altre de 10 habitatges.

L’emplaçament es troba en un punt elevat sobre el passeig i la platja de la Llosa en un barri d’habitatges unifamiliars. Donada la geometria del solar es resol mitjançant una agrupació de cases aparellades situades en corona al voltant d’una gran zona enjardinada comunitària amb piscina i jocs infantils. Els habitatges resultants tenen una superfície construïda entre 135-160 m² i jardí privat.

Volum de formes rectes i simples, amb coberta plana on s’ubiquen instal·lacions solars i de climatització. Responent a les diverses orientacions es disposa de proteccions solars mitjançant elements fixes o mòbils.
Constructivament s’ha resolt mitjançant estructura tradicional de formigó encara que geomètricament i dimensionalment permet la seva transició cap a industrialització o prefabricat.

Els habitatges s’han projectat seguint criteris de flexibilitat i des-jerarquització; projectar l’habitatge mitjançant espais amb característiques similars que permeten ser utilitzats de diferents maneres al llarg del temps.

LocalitzacióCambrils
ProjecteProjecte bàsic 2019
Superfície5.214 m²
Cost5.189.030 €
PromotorSolvia desarrollos inmobiliarios. SDIN.
Col·laboradorsIrene Gascón i Francesco Ogliengo, arquitectura. Oriol Vidal i Víctor Climent, enginyeria. Bernuz-Fernández, estructures.