HPO La Bòbila

La Bòbila
Barberà, Barcelona

Partim d’un volum molt definit pel planejament on s’arriba al límit d’edificabilitat. Ha estat complicat resoldre sis habitatges per planta amb tres façanes útils i una quarta en mitgera. Obtenim 31 habitatges de dues habitacions, una doble i una simple. Els 5 habitatges restants són d’un sol dormitori tots ells en planta baixa.

La situació central de les circulacions ens permet aprofitar la màxima superfície de façana útil i per tant d’il·luminació i ventilació natural per totes les estances. Els forats són predominantment de geometria vertical; és el més apropiat tractant-se de d’orientacions a llevant i ponent. Els porticons exteriors baten verticalment cap als costats fent a la vegada de protecció solar.

La disposició de les façanes, una d’elles mitgera, ens ha obligat a buscar solucions creatives en la distribució d’espais i l’optimització de la il·luminació natural

Repetim successivament la tipologia repartida al llarg de les façanes longitudinals. Situem escala i ascensor al centre de l’edificació i els connectem amb un corredor envaït puntualment per uns volums, que mosseguen el pas, formant espais més domèstics en l’accés als habitatges. Canviem el color dels volums a cada planta, i projectem dos grans lluernaris que aporten llum zenital al passadís, que traspassa els forjats a través de catifes de vidre.

LocalitzacióBarberà del Vallès
Projecte1r premi concurs per a joves arquitectes 2002
Obra2005–2006
Superfície3.215 m²
Cost1.661.966 €
PromotorImpsol
ConstructorCopcisa
Col·laboradorsXavier Salvador, arquitectura. Proisotec, instal·lacions. Daniel Serradell, telecomunicacions. Xavier Aguado, 9ars, estructures. MIF, pressupost i direcció d’execució. Starp Studi, fotografia.
PublicacionsHabitatge protegit metropolità 1995–2003
TC cuadernos, Concursos de viviendas 2003
Finalista i publicat 4a Biennal d’Arquitectura del Vallès
Exposició Habitatge públic a Catalunya Qualitat, Innovació i Cultura de Servei