Habitatges dotacionals

Habitatges dotacionals
Cambrils

La parcel·la se situa en un entorn residencial de construccions de gra petit, destinades a habitatge unifamiliar. L’únic edifici que no respon a aquests criteris d’ocupació del territori, és la residència geriàtrica de la parcel·la veïna pel nord. El concepte de la proposta, parteix de dos blocs que pretenen fer de transició entre els dos ritmes d’ocupació de l’entorn.

Projectem habitatges dotacionals, amb l’objectiu de satisfer necessitats temporals de determinats col·lectius desfavorits

La posició dels edificis dins la parcel·la respon a la recerca del millor assoleig possible per cada un dels habitatges, tot respectant els gàlibs d’edificació i la necessitat de tenir habitatges orientats a dues façanes a fi de disposar de ventilació creuada i compactar les circulacions de zones comunes. Així, un es presenta fent façana a carrer principal i donant lloc a habitatges orientats a nord-est i a sud-oest, i l’altre busca la façana de l’espai públic de la parcel·la veïna, ajudant a acotar la zona lliure de la residència i de la mateixa actuació; la seva orientació és sud-est i nord-oest.

Optem per sobredimensionar les unitats d’habitatges de cada un dels dos blocs a fi de, mitjançant el buidatge dels habitatges sobrers, generar un porxo en planta baixa obert cap a la zona verda. Al mateix temps disgregar la volumetria en les plantes pis i obtenir espais de relació que enriqueixen les zones comunes.

LocalitzacióCambrils
ProjecteFinalista concurs 2007
Superfície2.876 m²
Cost2.588.400 €
PromotorIncasol
Col·laboradorsNoelia Asensi i Eduard Trias, arquitectura. Monica Simoes, disseny gràfic. Carlos Ortega 72 dpi render.