Centre d’Interpretació Madina Yabisa

Centre d’Interpretació Madina Yabisa
Casa de la Cúria, Eivissa

La primera referència de la Casa de la Cúria data de 1490, aixecant-se sobre els murs que formaven part del triple recinte defensiu àrab del barri de Dalt Vila. El nou ús neix de la declaració del conjunt monumental de Dalt Vila com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, convertint-se en el punt d’informació i centre de visitants “Madina Yabisa”.

Una vegada realitzades les excavacions arqueològiques prèvies, la proposta dóna resposta al nou ús públic, restaurant per realçar els elements singulars i les estructures recuperades, i suprimint els afegits. Es restauren la totalitat de les edificacions, i s’amplia l’edifici cap al jardí posterior situat fora de les muralles.

El projecte s’entén com un recorregut a través de la història, entre les antigues muralles del triple recinte àrab (situades per sota de la plaça-mirador) i entre les dues torres que delimiten l’actuació, tot connectant amb els jardins inferiors.

L’eliminació d’elements afegits ens permet destacar els de major singularitat i valor històric, recuperant l’arquitectura i connectant-la al seu entorn

L’actuació permet la prolongació del mirador de la plaça de la catedral recuperant l’espai ocupat per l’antiga Llotja. Mitjançant un paviment diferenciador, aflora a la superfície el traçat del mur i de la primitiva torre àrab que es visita a l’interior del immoble.

LocalitzacióEivissa
Projecte2002
Obra2005-07
Superfície515 m²
Cost731.312 €
PromotorConsorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa
ConstructorFerrovial Agroman S.A.
Col·laboradorsXavier Salvador, Pep Ramon Mari, Sonia Serra, arquitectura. Toni Casas, estructura. Toni Roig, enginyeria. MIF, amidaments i pressupost. Joan Francesc Marí, seguretat i salut. Rosa Gurrea, Glenda Graziani, seguiment històric i arqueologia. BM Lighting design. Starp, fotografia.
PublicacionsPAEF 04–07. Premis d’arquitectura d’Eivissa i Formentera. Europaconcorsi.
Premis2on Premi ‘Ciudades Patrimonio de la Humanidad’, pel Ministerio de Cultura.