Biblioteca i Arxiu

Biblioteca i Arxiu
Manlleu

L’edifici per la nova biblioteca i l’arxiu de Manlleu s’ubica en els terrenys que ocupava l’antiga fàbrica “La Piara”, quedant englobat en el projecte de remodelació de tot el sector. La normativa que regula la nova ordenació defineix una trama de blocs lineals de diferents alçades, tots ells amb coberta inclinada.

Entenem que l’edifici de la biblioteca, tot i respectar els paràmetres volumètrics, s’ha de poder diferenciar dels edificis veïns destinats a habitatge. Cal que la representativitat que reclama un equipament com aquest comenci en la seva imatge vers la ciutat. És per això que projectem una pell exterior que dóna resposta als requeriments normatius garantint la continuitat volumètrica pretesa. Aquesta envolvent abstracta i permeable, que prenten posar el contrapunt amb l’arquitectura domèstica de l’entorn, ens dóna llibertat per escolpir dins seu un segon volum més lliure que alhora s’endinsa cap a la part posterior de la parcel.la tot gaudint del seu espai lliure i de la plaça que el delimita.

És un costellam de lamel.les verticals de cadència variable que alhora que filtren l’accés del sol directe, projecten la llum difosa de façana a més profunditat. Les gelosies d’obra de la pell màssica desenvolupen la mateixa funció, tot integrant-se en el pla de façana. La disposició dels edificis en dos volums al voltant d’un pati central, permet disposar de ventilació creuada a totes les plantes, inclosa la soterrada, al mateix temps que relaciona espaialment totes les parts de l’edifici. El volum d’interior d’illa s’obre cap a la plaça amb la que limita a sud amb grans finestrals on l’esglaonament del propi edifici genera els ràfecs necessaris per a la correcta protecció solar.

LocalitzacióManlleu
Projecte3r premi concurs 2008
Superfície2.727 m²
Cost4.500.000 €
PromotorDiputació de Barcelona
Col·laboradorsCarlos Ortega 72 dpi render