Plaça Jacint Verdaguer

Plaça Jacint Verdaguer
Granollers

La primera decisió de projecte és canviar el concepte de plaça tipus “illa” per “península” mitjançant l’eliminació del vial rodat que discorre al llarg del costat sud de la plaça. Resulta un repte important la integració d’un element preexistent catalogat en el centre de la plaça, ja que la nova centralitat queda desplaçada cap a migdia. Un gran cercle desplaçat dona lloc a un nou espai central al voltant del qual orbiten altres elements semi-circulars.

Geometries orgàniques que orbiten al voltant d’un nou centre, donen lloc a les diverses zones i accessos a la renovada plaça Jacint Verdaguer

Una peana, jocs infantils i parterres vegetals formen part d’aquest univers al voltant de la nova centralitat. La plaça es converteix en un espai d’estada però que permet creuar-la de manera natural en múltiples direccions. Predominen els paviments porosos de diverses textures, mentre que la nova vegetació actua com a filtre visual, creant un espai humà i natural en el centre de la ciutat.

LocalitzacióGranollers
Projecte2006
Obra2009
Superfície1.850 m²
Cost425.000 €
PromotorAjuntament de Granollers
ConstructorRiera-Blanch SL
Col·laboradorsNoèlia Asensi, Sergio López, arquitectura. MIF, pressupost. Imogep, instal·lacions
PublicacionsPortada del llibre Green Urban Landscapes, Editorial Monsa