Murades Dalt Vila Eivissa

Murades Dalt Vila Eivissa

Les muralles d’Eivissa són unes de les mostres més importants que es conserven a Europa del sistema de fortificació amb baluards en ple apogeu a la segona meitat del segle XVI, i van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco a 1999.

Recinte emmurallat d’Eivissa
Fases de la construcció de la muralla

Els set baluards actuals corresponen a les obres per l’ordenança del rey Felipe II, seguint les traces dels enginyers Juan Bautista Calvi entre els anys 1554-1576, i Jacobo Frantin entre els anys 1576-1588..

El recinte emmurallat es va desenvolupar durant la confrontació de la corona espanyola amb França i l’Imperi Otomà, durant el qual les illes foren assetjades pels turcs i els seus aliats. Per això, en un principi es va plantejar el reforçament de la muralla medieval però degut a la intensitat dels atacs es va optar per la creació d’unes muralles a prova d’artilleria.

Actualment la muralla ocupa la part alta de la vila, una superfície de prop de 10 hectàrees i uns 1800 m de perímetre, i ha esdevingut el monument més important de la illa.

La fortificació s’ha d’entendre com una veritable màquina militar, com un organisme arquitectònic tècnicament molt sofisticat. La paleta de materials emprats es redueix a la pedra, la pedra marès i les lloses de pedra, amb diferents tipus de rejuntats al llarg del temps, utilitzant morters de calç en tot moment, i reomplerts de terres per la cara interior dels llenços de les murades i dels baluards, funcionant tots ells com murs de contenció.

La nostra intervenció esdevé completament transparent, sense desvirtuar l’essència del monument

El projecte té per objecte la documentació de l’estat de conservació dels trams del recinte fortificat, i a partir de la documentació generada, la reintegració volumètrica de les parts que falten, el segellat de fissures i esquerdes, i l’eliminació dels elements vegetals, com a treballs principals a considerar.

Per a la reparació de les peces de marès en cantoneres i en la línea de cordó s’actuarà en dos sentits. En uns casos per motius estructurals, i en altres per millorar la lectura del monument. En totes les reintegracions volumètriques es col·locaran indicadors per diferenciar les parts originals de les intervingudes.

LocalitzacióDalt Vila, Eivissa
Projecte1r Premi 2015
Obra 2017–20
Superfície30.591 m²
Cost1.346.318 €
PromotorAjuntament de la Ciutat d’Eivissa, Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, Fundatur Balears.
ConstructorUTE Muralla Eivissa
Col·laboradorsArpa Patrimonio, Maria Velázquez, Alicia Torres, arquitectura.