Murades Dalt Vila Eivissa

Murades Dalt Vila
Eivissa

Les muralles d’Eivissa són unes de les mostres més importants que es conserven a la Mediterrània del sistema de fortificació amb baluards en ple apogeu a la segona meitat del segle XVI. Els set baluards actuals corresponen a les obres del període 1576–1588.

La fortificació s’ha d’entendre com una veritable màquina militar, com un organisme arquitectònic tècnicament molt sofisticat. La paleta de materials emprats es redueix a la pedra, lapedra marès i les lloses, amb diferents tipus de rejuntats al llarg del temps, utilitzant morters de calç en tot moment, i reomplerts de terres per la cara interior de les murades i dels baluards, funcionant tots ells com murs de contenció.

La nostra intervenció esdevé completament transparent, sense desvirtuar l’essència del monument

El projecte té per objecte la documentació de l’estat de conservació dels trams del recinte fortificat, i a partir de la documentació generada, la reintegració volumètrica de les parts que falten, el segellat de fissures i esquerdes, i l’eliminació dels elements vegetals, com a treballs principals a considerar.

Per a la reparació de les peces de marès en cantoneres i en la línea de cordó s’actuarà en dos sentits. En uns casos per motius estructurals, i en altres per millorar la lectura del monument. En totes les reintegracions volumètriques es col·locaran indicadors per diferenciar les parts originals de les intervingudes.

LocalitzacióDalt Vila, Eivissa
Projecte1r Premi 2015
Obra 2018–20
Superfície30.591 m²
Cost2.654.508 €
PromotorAjuntament de la Ciutat d’Eivissa, Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, Fundatur.
ConstructorArpa Patrimonio S.L.
Col·laboradorsMarco Aurelio Esquembre, arqueologia. Miguel Louis Cerceda, arquitecte especialista.