Jardins Portmany

Jardins Antoni Marí Ribas “Portmany”
Dalt Vila, Eivissa

El projecte se situa al nucli urbà de Dalt Vila, la part més antiga de la ciutat d’Eivissa, que forma part dels béns declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des de desembre de 1999. La zona d’actuació està delimitada per murs pertanyents al triple recinte àrab i per murs medievals, tots ells pertanyents a estructures defensives dins de la Vil·la Superior, un lloc privilegiat per les seves espectaculars vistes sobre la ciutat i el port.

En una primera fase executada l’any 2008 es van recuperar les rasants històriques de l’accés a la casamata, es van contenir els reblerts existents sobre la muralla i se’n va consolidar la coronació amb una solució tipològica de parapet. 

Amb aquesta intervenció s’ha restablert la visual de la línia defensiva d’època medieval i s’ha recuperat l’espai del recinte primitiu del segle XVI

L’objectiu de la segona fase del projecte va ser la conservació i posada en valor de les estructures defensives existents descobertes al llarg dels treballs d’execució de la primera fase. Al carrer Santa Maria s’ha posat en valor la muralla renaixentista, alhora que s’ha suavitzat l’accés de vianants fins a arribar a la zona arqueològica. La plaça és un espai obert polivalent, amb bancs, i rodejat de vegetació, on es concentren totes les circulacions. S’ha remodelat el nucli vertical d’accés a la Casa de la Cúria des de la plaça.

La pedra, principal material de l’actuació, ha estat utilitzada tant per conformar els murs de contenció com per al nou accés a la Casa de la Cúria, així com pels paviments de formigó desactivat, deixant al descobert la textura de l’àrid, ja sigui petri o ceràmic.

LocalitzacióDalt Vila, Eivissa
Projecte2006 Fase 1 / 2011 Fase 2
Obra2008 / 2015–16
Superfície860 m²
Cost420.218 €
PromotorConsorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat / Ajuntament d’Eivissa, Rosa Gurrea, Carlos Sáenz de Valicourt
ConstructorPalma2mil SL / Refoart SL
Col·laboradorsMaria Velázquez, Alicia Torres, Eric Herrera, arquitectura. Xavier Aguado, estructura. Juanjo Marí Casanova, Glenda Graziani, Anna Artina, Ángeles Martín, arqueologia. Sandra Castellano, pressupost.
PublicacionsAAdipa European Award for Architectural heritage Intervention.
Seleccionada al Premi internacional de Paisatge Rosa Barba.