Residència de gent gran

Residència de gent gran
Arth, Suïssa

La nova residència Hofmatt per a la gent gran és una oportunitat per modernitzar i ampliar les instalacions existents però al mateix temps dinamitzar la vida i la cultura dels habitants d’Arth.

L’edificació es situa en la meitat nord del solar deixant sòl lliure per a la futura ampliació. El primer que constatem és que l’edificació més la futura ampliació ocupen gran part del solar de forma que necessitem alinear-nos als límits per alliberar el màxim espai buit a la franja central del solar. Volem crear una plaça central ben relacionada amb la població per a aconseguir un intercanvi cultural i de serveis entre joves i grans. És en aquesta zona on situem l’accés a la residència, i a les peces més públiques del programa: cafeteria, espai polivalent, menjador, fisioteràpia i perruqueria.

L’edificació en planta baixa s’escampa de nord a sud com un organisme que va buscant les bones relacions entre les peces del programa, l’entorn i les bones orientacions. Les plantes superiors tenen una geometria en que s’obre a sud amb les habitacions orientades principalment a est i a oest. L’ampliació segueix característiques semblants de forma que s’estableix un diàleg amb el seu predecessor; un volum en L obert cap a oest reconeixent l’espai públic i la connexió peatonal cap al Hofmatt i al centre de la població.

La pell exterior és de llates de fusta tractada, que es tornen més permeables (en forma de gelosia) davant de les obertures, formalitzant les baranes i porticons corredissos. Aquests disposen de motorització centralitzada però també individual en les habitacions. Existeix un segon tipus d’obertures de grans dimensions que estan configurades com a buits esculpits sobre el volum. Son espais coberts amb plans de vidre enretirats segons l’orientació per tal d’aconseguir ombra a l’estiu i sol a l’hivern.

LocalitzacióArth, Suïssa
Projecteconcurs 2010
Superfície7.196 m²
Cost16.000.000 CHF
PromotorStiftung Plegezentren Gemeinde Arth
Col·laboradorsCo-autor Daniel Tigges arquitecte. Noèlia Asensi, Núria Orriols, Eric Herrera arquitectura. Ferran Valls render.