OAC L’Hospitalet Llobregat

OAC. Oficina d’Atenció Ciutadana

Es projecta una reforma i adequació general de l’edifici per donar resposta als nous condicionants d’ús i d’accessibilitat. Alhora, per tal d’uniformar la solució del projecte amb la façana existent, s’estén la nova pell al llarg de tota la façana a ponent, millorant així les condicions d’assolellament.

Conceptualment partim d’uns elements màssics que emergeixen del terra i una pell permeable. Disposem prismes dins l’espai al voltant dels quals es generen les circulacions. Contenen serveis i activitats internes de l’oficina i serveixen alhora per a separar altres espais.

El concepte de permeabilitat i lleugeresa es porta al límit, estenent-se pel pla de façana i pel sostre.

Fruit de la necessitat de protegir-se davant el sol, el soroll, el vandalisme i les mirades curioses dels vianants es creen unes costelles verticals de xapa d’acer microperforada, que neixen de façana i giren cap a l’interior creant el sostre. Així doncs, tot el projecte és una combinació d’aquests dos elements: els contenidors i les costelles, que proporcionen una pauta de repetició que s’estén per tot l’edifici.

Els prismes màssics es formalitzen amb un esquelet de fusta folrat de plaques de fusta-ciment tipus viroc. Quan treuen el cap a l’exterior s’incorpora un panell sandwich que garanteix la impermeabilització i l’aïllament tèrmic.

Localització L’Hospitalet de Llobregat
Projecte 2009
Obra2010–2011
Superfície693 m²
Cost1.244.742 €
PromotorAjuntament de l’Hospitalet de Llobregat
ConstructorFricor-Fred Cornellà
Col·laboradorsNoèlia Asensi, arquitectura. Javier Toledo, pressupost. Domingo Bueno, infografia. Nextlevel, disseny gràfic.