Local Social

Local Social a La Gornal

L’estudi del programa funcional del local social ens du a pensar que la flexibilitat i la multifuncionalitat han de ser les característiques principals del projecte. Espais que responguin de manera adequada a requeriments d’ús i d’ocupació diversos.

La possibilitat de poder edificar en planta baixa tot el fons de la parcel·la ens permet situar el pati en una posició central, bolcant els espais interiors cap a aquest exterior controlat.  

El pati es converteix en un element del projecte que ens ajuda a millorar el rendiment energètic de l’edifici, amb la idea de fonamentar en el disseny una construcció sostenible. També ens facilita les ventilacions creuades per a tot el centre així com maximitzar la superfície d’il·luminació natural directa. La connexió del pati amb el vestíbul d’accés i la configuració del mateix vestíbul permet aconseguir una lectura senzilla de la composició interior de l’edifici i facilita les circulacions entre els diferents espais. El pati s’entén també com una prolongació de les sales en planta baixa.

En el conjunt del projecte es persegueix oferir una imatge austera, tant perquè el pressupost així ho exigeix com perquè es tracta d’un edifici públic, la dignitat del qual es troba en la seva funció, i això se subratlla amb materials senzills i aparentment imperfectes, com el formigó vist fet “in situ” dels paviments i sostres, l’acer corten per l’aplacat de façana i el mobiliari del pati.

Les necessitats del projecte ens porten a definir el pati central com a veritable ànima de l’edifici

LocalitzacióLa Gornal
Projecte2006
Obra2008–2009
Superfície290 m²
Cost440.315 €
PromotorAjuntament de Castellet i La Gornal
ConstructorConvifer SLP
Col·laboradorsGorka Álvarez, Noèlia Asensi, arquitectura. Proisotec, instal·lacions. MIF, pressupost i direcció d’execució. Xavier Aguado, estructura.