Escoleta Can Coix

Escoleta Can Coix

El programa es resol amb una edificació que es trenca en volums per conservar els arbres existents, preservar el caràcter mediterrani del lloc, permetre la transició entre l’interior i l’exterior i resoldre la ventilació i il·luminació natural, a partir d’un joc de llums i ombres matisat pels pins.

Es crea una plaça d’accés que fa la transició entre el carrer i l’escola, a cota de la pineda. A l’interior, es projecta un distribuïdor que serveix a la totalitat d’estances del programa. Es busca l’ambientació típica dels carrers mediterranis com lloc de trobada, de relació i de joc de la mainada. Es tracta d’un espai lluminós i de trànsit fluid entre l’interior i l’exterior, que pretén potenciar els beneficis de l’educació en les activitats col·lectives.

Les cinc aules s’implanten agrupades per edats a la façana sud-est, per aprofitar millor l’orientació i salvar les visuals sobre l’escola veïna. A nord, filtrant el soroll del carrer, es desenvolupa la resta del programa de caràcter comunitari i de serveis. Es treballa en planta i en secció per projectar un edifici bioclimàtic passiu, entenent la coberta com una façana més del projecte. Es treballa fonamentalment la compacitat, la inèrcia, l’aïllament tèrmic, la protecció solar i la ventilació nocturna per reduir la demanda energètica.

LocalitzacióSant Antoni de Portmany, Eivissa
Projecte1r premi concurs 2008
Obra2009–2010
Superfície616 m²
Cost982.180 €
PromotorConsell Insular d’Eivissa
ConstructorEstel ingenieria y obras
Col·laboradorsNoèlia Asensi, Eric Herrera, Alicia Torres, Jesús Rodríguez, arquitectura. Monica Simoes, disseny gràfic. Vicent Serra Ribas, aparellador. José Juan Marí, control de seguretat i salut. Xavier Aguado, estructura. MIF, amidaments. Lourdes Grivé, fotografia
PublicacionsRealidad Mapei, nº10.
Linksbooks, Archello.