Mariano

Apartaments Mariano
Platja d’en Bossa, Eivissa

Partim d’un volum molt definit pel planejament on s’arriba al límit d’edificabilitat. La situació central de les circulacions ens permet aprofitar la màxima superfície de façana útil i per tant d’il·luminació i ventilació natural per totes les estances. Els forats són predominantment de geometria vertical; és el més apropiat tractant-se de d’orientacions a llevant i ponent. Els porticons exteriors baten verticalment cap als costats fent a la vegada de protecció solar.

La disposició de les façanes, una d’elles mitgera, ens ha obligat a buscar solucions creatives en la distribució d’espais i l’optimització de la il·luminació natural

Repetim successivament la tipologia repartida al llarg de les façanes longitudinals. Situem escala i ascensor al centre de l’edificació i els connectem amb un corredor envaït puntualment per uns volums, que mosseguen el pas, formant espais més domèstics en l’accés als habitatges. Canviem el color dels volums a cada planta, i projectem dos grans lluernaris que aporten llum zenital al passadís, que traspassa els forjats a través de catifes de vidre.

LocalitzacióPlatja d’en Bossa, Eivissa
Projecte2011
Obra2015–2016
Superfície798 m²
Cost850.000 €
PromotorPrivat
ConstructorAlgoder Obras
Col·laboradorsGorka Álvarez, arquitectura. Bernuz-Fernández, estructures.