HPO Trinitat Vella

HPO Trinitat Vella
Barcelona

La relació amb l’entorn i el barri és una preocupació fonamental de la proposta, donat que la parcel·la existent queda bastant penalitzada a causa de la topografia i l’assolellament. Es busca treure profit de la topografia per generar ciutat a diverses escales.

Una porxada convida a accedir a la promoció a través d’una plaça, situada a la coberta de l’edifici que  esdevé un punt d’estada privilegiat per sobre del verd públic. A una escala més propera, es reconeixen els matisos que donen cadascuna de les 3 orientacions, generant els accessos des de l’interior del pati d’illa   L’excepció són les plantes 4 i 5 de l’edifici nord, a  les que, accedint per la façana, es pretén donar resposta a les problemàtiques del soroll i l’orientació.

Els habitatges s’han treballat amb una geometria en diagonal de les estances principals, que respon a la captació de la màxima radiació solar durant els dies d’hivern que alhora diferencia els usos d’estar, menjador i cuina. Disposen d’una doble orientació que permet la ventilació creuada i es garanteix que tots els habitatges disposin de llum solar. Cada habitatge està dotat amb dues terrasses, l’una bolcada a la sala i l’altra corresponent al cancell d’accés. Allà s’hi genera un espai intermedi, que disposa d’un tancament corredís que dóna privacitat, alhora que exerceix de coixí tèrmic i acústic.

La promoció desenvolupa habitatges de 2 i 3 dormitoris amb un total de 60 unitats. Ambdues tipologies es basen en un mateix sistema, facilitant l’estandardització de solucions per optimitzar els costos i simplificar al màxim les instal·lacions.

LocalitzacióBarcelona
Projecte1r Premi concurs 2019
Superfície7.840 m²
Cost7.360.104 €
PromotorIMHAB, Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Col·laboradorsCo-autor EAS Estudio Álvarez-Sala. Jorge Blasco, Lourdes García, Marc Torrellas Elena Poropat, Irene Gascón, arquitectura. Societat Orgànica, sostenibilitat. Oriol Vidal, enginyeria. Bernuz-Fernández, estructures. Coderch acústica.