HPO Trinitat Nova

Trinitat Nova
Barcelona

Entre els carrers Aiguablava i Palamós del barri de la Trinitat Nova s’hi planteja la construcció d’un nou bloc de 96 habitatges de lloguer de protecció oficial. La proposta és sensible a la nova realitat que s’està configurant: s’entén l’edifici com un pont dins del parc, es dimensiona generosament el pas a través seu, s’obren escletxes en façana per donar continuïtat visual en totes les plantes, els nuclis verticals prolonguen el verd a tot l’edifici i es preveu una coberta enjardinada amb horts de lloguer.

La proposta reconeix les diferents orientacions que el gàlib normatiu genera i s’hi incorporen buidats al gàlib normatiu per permetre que les tipologies  que no són passants també gaudeixin de ventilació natural creuada. S’estructura tota la proposta a partir d’una retícula de 3,40×3,40m que la ordena i dóna uniformitat a la diversitat tipològica, alhora que pauta l’estructura.

Els habitatges s’han projectat seguint criteris de flexibilitat i des-jerarquització; totes les habitacions són dobles, per permetre l’adaptació de l’habitatge a les necessitats canviants dels seus usuaris, i per donar resposta a la varietat d’unitats familiars que conformen la nostra societat.

En quant a cristeris de sostenibilitat, proposem assolir els estàndards de balanç energètic quasi zero o NZEB. Cal adoptar una actitud projectual que posiciona el vector energètic en l’arrel del projecte. En aquest sentit, la proposta estableix una base d’arquitectura passiva.

La complexitat volumètrica del planejament i la topografia, ens conviden a imaginar una intervenció en façana que doni uniformitat a tot el volum, pel que les terrasses es plantegen refoses alhora que es proposa una pell continua que resol també les proteccions solars mòbils i presenta diferents graus de porositat..

LocalitzacióBarcelona
Projecte1r premi concurs 2018, Executiu 2021, Obra 2023
Superfície12.325 m²
Cost11.254.892 €
PromotorIMHAB, Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Col·laboradorsCo-autor EAS Estudio Álvarez-Sala
Jorge Blasco, Elena Poropat i Irene Gascón, arquitectura. Societat Orgànica, sostenibilitat. Audioscan, acústica. Oriol Vidal, enginyeria. Bernuz-Fernández, estructures. Estudi Ramon Folch i Associats, envolupant. Coderch acústica.