HPO Masnou

PAU illa Centre
El Masnou, Barcelona

El concurs planteja un nou edifici de 64 habitatges socials, de protecció oficial al Masnou, un municipi del litoral de Barcelona. L’emplaçament és de caràcter urbà, amb una notable complexitat.

El nou edifici, per les seves dimensions té un impacte important a nivell d’escala i de gra del barri, un entorn molt menys densificat. A més, la problemàtica del solar es veu incrementada per l’edifici annex, que genera una gran mitgera en tot el costat de llevant. Segons la normativa urbanística aquesta mitgera no pot créixer més enllà de la planta 3ª i el nostre edifici la supera en els nivells superiors.

La proposta respon a dues realitats molt diferents. El resultat és un edifici heterogeni, amb una volumetria que es va descompactant des de baix cap a dalt

En els nivells inferiors (0/1/2/3) l’edificació s’abraça a la mitgera pels seus extrems mentre que se separa de la mateixa en l’espai central creant un pati interior. Aquesta realitat genera un edifici lineal amb habitatges passants i accessos mitjançant passera.
En els nivells superiors (4/5/6) l’edificació s’aixeca per sobre de la mitgera i, per tant, disposa de totes les orientacions possibles. Aquesta realitat genera unes tipologies de 4 habitatges per replà i edificis més petits oberts a 4 vents, afavorint així la captació solar del pati i permetent la reducció de la demanda energètica.

L’edifici es relaciona amb un espai públic permeable mitjançant buidats en forma de porxos que permeten els accessos als nuclis dels habitatges, equipament i aparcament. Les plantes superiors van perdent massa, generant un volum més lleuger, més d’acord amb l’escala de l’entorn.

La distribució dels habitatges ve determinada per criteris de flexibilitat i desjerarquització. S’estandarditzen solucions i tipologies per aconseguir una sostenibilitat econòmica d’acord amb els criteris d’habitatge social. Un altre repte ha estat arribar als estàndards d’edifici NZEB, bàsicament amb sistemes passius. Especialment es prioritza la ventilació i il·luminació naturals, la protecció solar i el tractament vegetal dels patis i de la mitgera.

LocalitzacióEl Masnou, Barcelona
ProjecteConcurs d’idees 2019
Superfície8.602 m²
Cost8.171.900 €
PromotorImpsol
Col·laboradorsElena Poropat, Jan Kudlicka, Francesco Ogliengo, arquitectura.