Plaça de l’Enginyer

Plaça de l’Enginyer
Granollers

La nova plaça és el resultat de l’ampliació de la ja existent gràcies a la cessió per part de l’Ajuntament del solar resultant fruit de l’enderroc d’un habitatge.

La presència d’un gran porxo, a diferent cota respecte el solar i el carrer, va enriquir el procés projectual. Un dels objectius principals de la proposta va ser eliminar les barreres arquitectòniques per donar accessibilitat universal en la totalitat de l’espai públic, així com revitalitzar el porxo molt en desús. L’anterior esquema de parterres, voreres i carrils de vehicles al voltant de la plaça es va subtitui per un pla de peces de formigó acolorit que es desenvolupa entre catifes vegetals, lligant els diferents nivells de l’espai públic.

Preservar i potenciar la vegetació existent va ser l’argument que ens va ajudar a posicionar les quatre grans franges de vegetació que es relacionen alhora amb la cadència de pilars que limiten el porxo, ordenant d’aquesta manera la plaça. Delimitem les franges de vegetació amb un seguit de línies d’acer corten que recorren transversalment la plaça. Com si fos un joc de papiroflèxia, les franges d’acer es pleguen creant un ventall d’elements de mobiliari urbà com bancs, aparcaments de bicicletes, papereres, fanals, etc.

Tots els elements de mobiliari urbà, fins aquell moment dispersos, s’ordenen sobre unes clares franges que pauten i ordenen l’espai públic

LocalitzacióGranollers
Projecte2003
Obra2005–2006
Superfície1.610 m²
Cost613.408 €
PromotorAjuntament de Granollers
ConstructorSerxarsa
Col·laboradorsSònia Serra, arquitectura. MIF associats, presssupost. Proisotec, enginyeria.
Publicacions Seleccionat a la 4a Biennal d’Arquitectura del Vallès