Nou Registre Civil

NouRegistre Civil
Valdebebas

Els principis bàsics

Vàrem iniciar el projecte pensant en com donar forma, a la forma ja definida des de la proposta general d’ordenació de campus i al mateix temps resoldre les necessitats programàtiques concretes de l’edifici de registre civil.

Proposem un exercici de depuració geomètrica per arribar a les seves components fonamentals: línies rectes i plans que, retallats pel traç circular, donen lloc a l’objecte cilíndric. Així, realitzant un esforç d’abstracció geomètrica concretem el projecte.

Les relacions amb l’entorn

La quadrícula que organitza i modula el projecte s’orienta en planta a partir de les directrius del pla general. L’agrupació i ubicació dels accessos motiva el posicionament de les zones privades i públiques de l’edifici. La proposta de façana absorbeix l’ambient exterior fins a l’interior, alhora que projecta a l’exterior la seva vida interna. El bosc urbà penetra a l’interior de l’edifici a través dels buits perimetrals.

La trama ortogonal

La quadrícula que dóna lloc a la successió d’espais finits i de geometria ortogonal facilita l’orientació dels usuaris. Els murs estructurals pauten el ritme, fàcilment executables gràcies a la seva geometria rectilínia.

La intersecció de la trama tridimensional (murs i forjats) amb el traç circular perimetral dóna lloc a l’ordre compositiu de façana. La trama ortogonal que genera i ho ordena tot.

El prisma central articula el programa, sectoritzant el públic del que és privat. Les porcions de trama buidades per aprofundir en les relacions espacials entre plantes i esculpir la volumetria interior.

LocalitzacióValdebebas, Madrid
Projecte2007 Concurs d’idees
Superfície14.455 m²
PromotorCJM Campus Justicia de Madrid
Col·laboradorsGorka Álvarez, arquitectura. Monica Simoes, disseny gràfic.