Centre cultural Can Jeroni

Centre cultural Can Jeroni
St Josep de Sa Talaia

Afrontem el projecte des de la totalitat de la reforma de Can Jeroni, tant en el seu espai interior com en els espais exteriors. El projecte contempla un buidatge interior mantenint l’envolvent, estructura i renovant les instal·lacions.

A nivell conceptual, l’actuació pretén aconseguir la imatge d’una caixa blanca a dos nivells on la crugia més gran es destina a l’ús cultural d’ambdues plantes, comunicades interiorment per una escala que, alhora, dóna lloc a un doble espai, permetent una connexió visual entre ambdós nivells.

La crugia menor es destina a serveis, instal·lacions i magatzem, i a rampa expositiva en planta baixa. Des d’aquesta rampa connectem amb l’escala d’accés des de planta baixa i amb un accés de nova creació des del carrer del Metge, amb la finalitat de què l’edifici esdevingui completament accessible.

La conservació de Can Jeroni com a espai cultural suposa la identificació i recuperació d’una referència visual per a tot aquell que arriba al nucli urbà de Sant Josep per ponent

Els forats de façana s’endrecen i s’unifiquen, mantenint la imatge de la façana del pati i la volumetria identificativa del tester de l’edifici. L’espai exterior s’allibera de barreres arquitectòniques, afavorint un espai neutre que permet ampliar el limitat espai exterior quan sigui necessari.

LocalitzacióSant Josep de Sa Talaia, Eivissa
Projecte2008
Obra2009
Superfície151 m²
Cost313.337 €
PromotorAjuntament de Sant Josep de Sa Talaia
ConstructorAglomerados Ibiza S.A.
Col·laboradorsAlicia Torres, arquitectura. Vicent Serra, direcció d’execució i coord SiS. Lourdes Grivé, fotografia.
PublicacionsFinalista Premis Eivissa i Formentera 2008–2011.
Divisare.