Biblioteca Ca Creus

Biblioteca Ca Creus
Valls

La proposta s’emmarca dins del “Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de Valls”. A la cruïlla entre els carrers del Forn Nou i de Sant Pere, es preveu construir-hi una nova biblioteca municipal, un edifici d’habitatges, un aparcament soterrat i un espai públic.

Les visuals d’aproximació són molt importants i, al nostre entendre, han d’estar capitalitzades per la nova biblioteca. D’aquesta manera, la biblioteca genera la nova plaça. Situem els habitatges fent façana al carrer de Sant Pere, buscant la continuïtat amb la propera actuació d’habitatges del sector veí i amb les façanes existents al carrer, totes elles residencials.

En la unió entre els dos edificis hi posicionem la rampa d’accés a l’aparcament, alliberant així l’espai públic d’aquesta servitud. Projectem les sortides de vianants de l’aparcament integrades en els edificis.

Els diàlegs dels límits i la recerca del sud

Ens ha preocupat resoldre de manera agradable la unió entre vell i nou. Creiem important establir un diàleg interessant tant en els límits de la proposta amb l’entorn, com en els propis límits interns. Proposem fer-ho a través d’escletxes que funcionen de coixí de transició. Generant aquests intersticis, els edificis s’apropen amb deferència

Com la gran majoria de cascs antics, el de Valls és predominantment ombrívol. L’orientació a nord, tant dels edificis com de la plaça, no ens ajuda a millorar aquest aspecte. En contraposició el centre d’illa gaudeix de sol a dojo, gràcies a l’esponjament de l’espai. Aprofitem les fissures proposades entre edificis per generar fuites de llum i sol.

El poderós llenguatge de les formes

Imaginem l’edifici com un gran dau de pedra que hem anat esculpint. A través de buits i plens anem donant forma (i resposta) a la biblioteca. Les geometries abstractes que generem, ens ajuden a potenciar la presència de l’equipament dins d’un entorn d’edificis d’habitatges molt consolidat. La força de la bellesa de les formes que sedueix a l’espectador tot invitant-lo a descobrir què s’amaga darrera d’elles.

De com els buits omplen l’espai

Aprofundir en les relacions entre els espais. Atès que el programa es desenvolupa en alçada, hem volgut integrar unes plantes amb les altres mitjançant el buidat de certes zones. Això ens permet crear relacions visuals entre plantes que comparteixen ús, potenciar volumetries dins del propi edifici, apropar la llum zenital a plantes intermèdies, … Poques vegades restar ha sumat tant !

LocalitzacióValls, Tarragona
ProjecteFinalista concurs restringit 2007
Superfície4.530 m²
Cost4.998.018 €
PromotorAjuntament de Valls
Col·laboradorsGorka Álvarez, David Agustin, arquitectura. Carlos Ortega 72 dpi render. Monica Simoes, disseny gràfic.